Durusu Club Hotel Yaban Hayatı Müzesi

Yaban Hayatı Müzesi Hakkında

Durusu Park Yaban Hayatı Müzesi'nde; dünyanın altı kıtasında ve kırk kadar ülkede avlanmış, iki yüze yakın av hayvanı trofesi bulunmaktadır.

Müzenin ana gayesi, hem yaban hayatı meraklılarının hem de öğrencilerin, bu ortamın canlılarını gerçeğe en uygun yaşam çevrelerinde, toplu halde görüp tanıması, ayrıca meraklılara ya da araştırmacılara yaban hayatıyla ilgili kaynak oluşturmasıdır.

Her reyon bir kıta veya ülkeyi kapsamaktadır.
Giriş ve sağ Kuzey Amerika, sol tarafta Güney Amerika hayvanları bulunmaktadır.

Amerika'nın sağında kutup bölümü vardır, onun bitişiğinde Asya, sonra karşıda da ülkemizin tüm büyük hayvanlarının sergilendiği Türkiye reyonu bulunmaktadır. Ortayı dönünce soldaki holün girişine gelinir.

Burada Avrupa ve Güney-Pasifik'in ( Avusturalya ile Yeni Zelanda) trofelerini göreceksiniz.

Sol iç holde, tamamı dokuz Afrika ülkesinde avlanmış trofeler bulunmaktadır.

En içte ise''Big-5'' diye adlandırılan beş büyük ve tehlikeli Afrika havyanı yer alır.

Bu kadar sınırlı bir alanda, her havyan, ancak mümkün olduğunca, kendi doğal ortamında sergilenmeye çalışılmıştır.
(Dağ hayvanı dağda, diğerleri ağaçlıkta, sazlıkta vs.gibi)

Bu müzede, S.C.I. ( Safari Club Inernational ) ölçümlerine göre, altmış kadar rekor sınıfı olmak üzere, dört adet ilk ve yirmi kadar da ön sıralarda yer alan trofeler bulunmkatadır. Bunlardan birisi olan ''Alpine-Ibex'' ( Alp Ybana Keçisi ) trofesi 1985 ''S.C.I. - European Major Award'' Kupasını kazanmıştır.